Prywatne ubezpieczenie zdrowotne - zalety i wady

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne to produkt, który musisz posiadać. Ale czy na pewno? Polacy mają dostęp do obowiązkowego ubezpieczenia, obsługiwanego przez NFZ. Czy potrzebują więc również ubezpieczenia prywatnego? Dzięki dodatkowej polisie zdrowotnej możesz liczyć na szeroki wachlarz badań i ochronę przed skutkami chorób, a także przydatną pomoc finansową. Ale ile kosztuje prywatne ubezpieczenie zdrowotne w Polsce? Jeśli przed zakupem ubezpieczenia zastanawiasz się nad jego zaletami i wadami, to miejsce dla Ciebie. Zapoznaj się, z przygotowanym zestawieniem i samodzielnie zdecyduj, czy prywatne ubezpieczenie zdrowotne to polisa dla Ciebie.

SPIS TREŚCI


  1. Ubezpieczenie zdrowotne - co to?
  2. Czy warto ubezpieczyć swoje zdrowie?
  3. Prywatne ubezpieczenie zdrowotne zalety
  4. Prywatne ubezpieczenie zdrowotne wady
  5. Prywatne ubezpieczenie zdrowotne - cena


Ubezpieczenie zdrowotne - co to?

Ubezpieczenie to umowa, która wiąże się z obowiązkiem dokonania świadczenia na rzecz osoby ubezpieczonej przez ubezpieczyciela na wypadek określonych w tej umowie zdarzeń.

Ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie zdrowotne to świadczenie, które ma chronić osobę ubezpieczoną przed skutkami chorób, pomagać w utrzymaniu zdrowia i wspierać w całym procesie leczenia. W Polsce ubezpieczenie zdrowotne jest świadczeniem podstawowym. Wszystkie warunki, zakresy świadczeń i osoby objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym zostały zawarte w odpowiedniej ustawie. W Polsce ubezpieczenie zdrowotne oferowane jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Przy obowiązkowym ubezpieczeniu zdrowotnym ochroną objęci są pracownicy, osoby prowadzące działalność gospodarczą, emeryci, renciści, osoby bezrobotne, a także członkowie rodziny osoby ubezpieczonej, które zgłoszone zostały do polisy. Ubezpieczenie obowiązkowe świadczone przez państwową jednostkę jest dobrym rozwiązaniem dla części z nas, ale jak wiemy, wiąże się również z kilkoma defektami. Przede wszystkim nie zapewniają tak szerokiej oferty świadczeń, a na wizyty, badania, czy zabiegi trzeba bardzo długo czekać. Kolejki w przychodniach NFZ są bardzo długie. Z tego powodu coraz więcej Polaków decyduje się na zakup prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

NFZ oprócz obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego oferuje także dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne. Jest to polisa dedykowana osobom, które nie są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem, nie są członkiem rodziny osoby ubezpieczonej, a także nie zostały objęte powszechnym systemem ubezpieczenia zdrowotnego w jednym z krajów Unii Europejskiej, lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). A ile kosztuje dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne? Koszt miesięcznej składki polisy to 9% miesięcznego dochodu. Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne umożliwia uzyskanie świadczeń opieki zdrowotnej, które finansowane są ze środków publicznych, na takich samych zasadach, jak inne osoby ubezpieczone w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej, a także do uzyskania karty EKUZ.

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne to dobrowolna polisa, którą kupić można u dowolnego ubezpieczyciela. Jest ona odpowiedzią na publiczną służbę zdrowia, a jej celem jest zapewnienie klientom dostępu do szerokiego zakresu świadczeń. Z prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym możesz w łatwy i szybki sposób korzystać z pomocy lekarzy specjalistów, badań, a nawet zabiegów. Z prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym skorzystasz także z wielu refundowanych świadczeń, dlatego nie musisz martwić się o dodatkowe koszty leczenia. Poznaj wiele zalet, jakie zapewniają prywatne ubezpieczenia zdrowotne i zadbaj z nimi o swoje zdrowie.

Czy warto ubezpieczyć swoje zdrowie?

Masz wątpliwości, czy warto ubezpieczyć swoje zdrowie? Odpowiedź jest prosta. Tak, warto ubezpieczyć zdrowie swoje i swoich bliskich. Ubezpieczenie zdrowotne jest produktem, który zapewnia poczucie bezpieczeństwa i daje ogromny komfort. Będą one korzystną opcją dla każdego z nas, a szczególnie dla osób, które obawiają się zachorowania lub często odwiedzają placówki medyczne.

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne zalety

Wiemy już, że warto ubezpieczyć swoje zdrowie poprzez zakup prywatnej polisy zdrowotnej. Przyjrzyjmy się bliżej wszystkim zaletom takiego ubezpieczenia.

Różnorodność

Pierwszą zaletą, na którą warto zwrócić uwagę przy prywatnych ubezpieczeniach zdrowotnych, jest różnorodność. Na rynku dostępnych jest wiele polis o różnym zakresie, rozszerzeniach, czy cenie. Dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie i swojej rodziny, a dzięki elastyczności takiego ubezpieczenia, można dopasować wszelkie aspekty do swoich potrzeb i oczekiwań.

Dostęp do specjalistów, badań, zabiegów

Prywatne ubezpieczenia zdrowotne oferują dostęp do lekarzy specjalistów, profesjonalnych badań laboratoryjnych, czy obrazowych, a także zabiegów. Tak szeroki zakres świadczeń jest jednym z głównych powodów, dla których Polacy coraz częściej decydują się na zakup prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego. Ponadto, w porównaniu do placówek NFZ na wizyty nie trzeba długo czekać, a pomoc udzielana jest bardzo szybko.

Możliwość objęcia ochroną rodziny

Prywatne ubezpieczenia zdrowotne to ochrona nie tylko dla Ciebie, ale także dla Twoich najbliższych. Ubezpieczyciele umożliwiają rozszerzenie polisy o kolejne osoby z rodziny. Dzięki temu, wszyscy Twoi bliscy będą zabezpieczeni.

Możliwość rozszerzenia oferty

Rozszerzenie nie dotyczy jednak tylko dodania kolejnych osób do polisy. Możliwe i bardzo często wykorzystywane jest również rozszerzenie oferty. Ubezpieczyciele za dodatkową opłatą, umożliwiają dodanie do polisy kolejnych świadczeń, które nas interesują. W ten sposób polisa jest do nas dopasowana, dlatego można powiedzieć, że jest to pełne ubezpieczenie zdrowotne.

Możliwość wykupienia ubezpieczenia w pracy

Indywidualne ubezpieczenie zdrowotne jest bardzo popularnym produktem. Coraz częściej jednak możemy spotkać się z ubezpieczeniem grupowym. Oferowane jest ono w wielu miejscach pracy. Taką polisę cechuje niższa składka na ubezpieczenie zdrowotne, ale także mniejsza elastyczność. Jest to dobra alternatywa do polisy indywidualnej, z którą również warto się zapoznać.

Poczucie bezpieczeństwa Zabezpieczenie, jakie oferuje polisa zdrowotna to jeden z jej najważniejszych atutów. Komfort i poczucie bezpieczeństwa wzrasta po zakupieniu ubezpieczenia zdrowotnego. Wiemy wtedy, że w wielu nieprzewidzianych sytuacjach możemy liczyć na pomoc z odszkodowania, która będzie nieoceniona.

Stabilność finansowa dla najbliższych

W razie długotrwałej choroby, wypadku, czy śmierci, pieniądze z ubezpieczenia pozwolą pokryć nagłe wydatki, a także zapewnią dobry poziom życia na kilka lat. Oczywiście, środki finansowe nie załagodzą bólu i smutku związanego z chorobą czy śmiercią bliskiej osoby, ale mogą pomóc w wielu kwestiach.

Leczenie, leki, rehabilitacja

Środki z polisy ubezpieczeniowej pokryją koszty hospitalizacji, leczenia, leków, czy rehabilitacji. Dzięki temu nie trzeba będzie martwić się o pieniądze, a jedynie o powrót do zdrowia.

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne wady


Prywatne ubezpieczenia zdrowotne to jednak nie same zalety. Znajdzie się również kilka wad. Ich charakter wywodzi się z istoty ubezpieczenia i warunków ubezpieczycieli. Z tego powodu warto je rozważyć i przyjrzeć się im bliżej, gdy decydujemy się na zakup konkretnego ubezpieczenia.

Koszt

Pierwszą wadą, z jaką wiążą się prywatne ubezpieczenia zdrowotne, jest ich cena. Za taką polisę musimy płacić dodatkowe składki. Jeśli chodzi o prywatne ubezpieczenie zdrowotne na miesiąc składka, może wynosić około kilkudziesięciu złotych. Gdy chcemy, aby nasze ubezpieczenie miało szeroki zakres i obejmowało różnorodne świadczenia, musimy liczyć się z tym, że będzie one droższe. Tak samo wygląda to w przypadku odszkodowania. Wyższa składka oznacza wyższe odszkodowanie, jednak jak wiemy, nie każdy może sobie na to pozwolić. Obecnie ubezpieczenia zdrowotne dopasowane są do różnych potrzeb, dlatego znajdziemy produkty zarówno z wysokiej półki cenowej, jak i te z niższej.

Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności

Drugą wadą, którą należy wziąć pod uwagę przy prywatnych ubezpieczeniach zdrowotnych, są wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela. Są to zdarzenia, okoliczności zawarte w umowie ubezpieczeniowej, zgodnie z którymi ubezpieczyciel jest zwolniony z konieczności wypłacenia odszkodowania. Wśród najczęstszych wyłączeń odpowiedzialności wymienia się: popełnienie lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, popełnienie lub usiłowanie popełnienia samobójstwa, lub samookaleczenia się, działania wojenne, udział w strajkach, zamieszkach, działanie energii jądrowej, lub materiałów wybuchowych, prowadzenie pojazdu bez uprawnień, pozostawanie osoby ubezpieczonej pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, lub zatrucie tymi substancjami.

Każdy ubezpieczyciel może ustalić własne wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności, dlatego przed podpisaniem umowy pamiętaj, aby zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Umowy.

Karencja

Trzecią i ostatnią wadą prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych jest karencja. Karencja to okres, który następuje bezpośrednio po zawarciu umowy ubezpieczenia, w którego czasie ochrona ubezpieczeniowa jest ograniczona lub jeszcze nie obowiązuje. W tym czasie, jeśli dojdzie do jakiegoś zdarzenia, przed którym chroni ubezpieczenie, ubezpieczyciel lub towarzystwo odmówi wypłaty odszkodowania.

Karencja ma swój cel. Stosuje się nią po to, aby wyeliminować sytuację, w której ubezpieczenie zostanie zawarte po wystąpieniu szkody lub na krótko przed nią. Karencją mogą być objęte różne zdarzenia, w zależności od zapisów w OWU. Często są to takie sytuacje jak: prowadzenie ciąży, urodzenie dziecka, czy poważne zachorowanie.

Zdrowypakiet.pl prywatne ubezpieczenia wady i zalety

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne - cena

Ile kosztuje prywatne ubezpieczenie zdrowotne w Polsce? Na to pytanie nie ma jednej odpowiedzi. Koszt ubezpieczenia zależy od wielu elementów, m.in.: sumy ubezpieczenia, zakresu świadczeń podstawowych i dodatkowych, ilości osób objętych ochroną, czy wysokości świadczenia.

Zazwyczaj w podstawowych prywatnych ubezpieczeniach zdrowotnych spotkamy się z miesięczną składką wynoszącą około kilkudziesięciu złotych. Jeśli potrzebujemy bardziej rozszerzonej oferty, wtedy też nasza składka będzie wzrastać. Pamiętaj, że warto zainwestować w prywatne ubezpieczenie zdrowotne. Cena, jaką za nie zapłacimy, czyli składka może się później okazać bardzo wartościowa, a nawet bezcenna.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat tego, ile kosztuje prywatne ubezpieczenie zdrowotne i ile wynosi składka na ubezpieczenie zdrowotne, przygotowaliśmy specjalny materiał na ten temat. Oprócz cennej wiedzy znajdziesz w nim zestawienie najciekawszych prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych.